www.eprace.edu.pl » pozycjonowanie-stron-www » Techniki pozycjonowania – projektowanie stron przyjaznych wyszukiwarkom i katalogom » Specyfikacja wybranych zagranicznych wyszukiwarek i katalogów

Specyfikacja wybranych zagranicznych wyszukiwarek i katalogów

Rozdzaił ten jest próbą przedstawienia ogólnych informacji na temat niektórych czynników wpływających na ranking w poniższych wyszukiwarkach i katalogach.

ALTAVISTA (http://www.altavista.com)

Wyszukiwanie wspierane jest przez katalogi internetowe Open Directory oraz LookSmart. Czynnikiem decydującym o kolejności wyświetlania jest obecność słowa lub frazy w tytule, znacznikach meta description i keywords oraz pierwszych kilku linijkach dokumentu. AltaVista wyróżnia w rankingu pierwsze strony serwisu (o najkrótszym adresie), zwłaszcza przy wyszukiwaniu pojedynczych słów. Premiowane są te strony główne serwisów, do których prowadzi duża liczba odnośników z innych serwisów internetowych. Nie indeksuje: stron do rejestrowania, XML, Appletow Java, komentarzy, plików PDF. Słowa kluczowe powinny się znajdować jak najwyżej w kodzie html. Prędkość ładowania jest istotna. Indeksowane są tylko dwa pierwsze wystąpienia słowa kluczowego (najlepiej użyć w TITLE i na górze strony), szukane są one również w tagach <H>. Preferowana długość strony to 600-900 słów. Tytuł jest ważny, najlepiej jeśli jest unikalny w ramach serwisu i należy w nim umieścić najważniejsze słowa kluczowe. Znaczniki meta mają niewielki wpływ na ranking, ale na wszelki wypadek lepiej jest ich użyć. Wyszukiwarka „lubi”: mało frekwencyjne słowa, dobrą nawigację po serwisie, czysty HTML, brak zepsutych linków, słowa kluczowe jako linki wewnętrzne, słowa kluczowe jako nazwy plików. Jako spam traktuje: powtórzenia tych samych lub podobnych słów kluczowych, stosowanie słów kluczowych niewystępujących w dokumencie, meta refresh poniżej 30 sekund, niewidoczny lub mikroskopijny tekst, zgłaszanie stron o tej samej treści, ale różnych adresach url.

EXCITE (http://www.excite.com)

Korzysta z LookSmart własnego katalogu aktualnych informacji i multimediów. Za istotne uznaje: tytuł strony, zawartość Tagów keywords i description, częstotliwość występowania poszukiwanego słowa lub frazy w tekście dokumentu.

O miejscu w rankingu decydują również takie czynniki jak: ilość odnośników z innych stron internetowych, obecność w katalogach stron: Excite, LookSmart, Open Directory.

Strona zawierająca tylko kilka słów, w tym słowo kluczowe będzie dużo wyżej notowana niż dłuższy dokument. (nie można jednak z tym przesadzać bo strona będzie nieczytelna).

HOT BOT (http://www.hotbot.com)

Katalogi stron pochodzą z Open Directory. W większości przypadków na pierwszej stronie wyświetlane są rezultaty z serwisu Direct Hit, następne pochodzą z wyszukiwarki Inktomi. Direct Hit sprawdza, które strony z wyników wyszukiwania są oglądane najczęściej i najdłużej .W ten sposób znajdowane są najbardziej popularne strony. Jest to pierwsze 10 wyników.

Nie indeksuje: ramek, stron zakładających obowiązkowe cookie, url ze specjalnymi znakami. Nie „lubi” wolnych stron może to spowodować wyrzucenie strony z indeksu

Ranking ustalany jest na podstawie treści i częstotliwości słów kluczowych. Preferuje strony 100 - 250 słów. Tytuł jest najważniejszą częścią, tu powinny znaleźć się najważniejsze słowa kluczowe, nie powinien on przekraczać 100 znaków. Znaczniki meta są bardzo ważne: description powinien mieć około 150 znaków, keywords – około 75 znaków.

Toleruje około 3-7% słów kluczowych w stos. do całkowitej treści, najważniejsze powinny się znaleźć w adresie i tytule strony. Warto ich również używać w nazwach odnośników i plików. Jako spam traktuje: często powtórzone słowa kluczowe, meta refresh, nadmierne powtarzanie treści - podobne lub nieomal identyczne strony, niewidoczny tekst, niepowiązane ze sobą słowa kluczowe

Yahoo! (http://www.yahoo.pl)

Od czerwca 2000 rezultaty wyszukiwania uzupełniane są przez serwis wyszukiwawczy Google. Wyniki wyszukiwania pojawiają się w kolejności: kategorie Yahoo, strony www, strony zaindeksowane przez wyszukiwarkę Google, wiadomości z serwisu Yahoo!, informacje ze sklepów Yahoo! Kolejność wyświetlania zależy również od następujących czynników:

Zawartość strony jest istotna, decyzja należy do edytora kategorii, ważne jest również odpowiednie przypisanie strony do kategorii.

Tytuł strony i metaznaczniki wpływają na ranking. Ilość odnośników do witryny jest również istotna. Katalog korzysta tutaj z Google link popularity.

DMOZ (www.dmoz.org)

Jest to katalog. Ocena i co za tym idzie ranking strony zależy od redaktora kategorii.

Tytuł jest niezbyt istotny, ale pomocny. Wykorzystuje Google link popularity. Lubi odpowiednio dobrana kategorię, właściwe słowa kluczowe i opis. Prędkość ładowania również jest istotna

YANDEX (www.yandex.pl)

Indeksuje wszystkie strony www - zarówno statyczne jak i te, których zawartość jest generowana dynamicznie z bazy danych. Wykrywa duplikaty stron, które są usuwane z indeksu, ale mogą być pokazywane w rezultatach wyszukiwania. Kopie na innych serwerach (mirrory), zapętlone odnośniki, skrypty z taką samą zawartością są wykrywane i mogą być usuwane z indeksu.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.