www.eprace.edu.pl » pozycjonowanie-stron-www » Techniki pozycjonowania – projektowanie stron przyjaznych wyszukiwarkom i katalogom » Zalecenia dotyczące kodu

Zalecenia dotyczące kodu

Zawartość sekcji <BODY>

Treść strony głównej

Strona główna jest bardzo ważna – należy zamieścić na niej „kwintesencję” działalności firmy, jej ofertę. Treść tworzymy w oparciu o wcześniej ustalone słowa kluczowe i frazy!

Ważne (najważniejsze) informacje powinny się znaleźć możliwie jak najwyżej w kodzie HTML. Strona główna powinna zawierać co najmniej 50 – 100 słów.

Najważniejsze strony powinny być najdalej 2 kliknięcia od strony głównej.

To co znajduje się pomiędzy znacznikami BODY indeksują prawie wszystkie wyszukiwarki. Niektóre nie zapamiętują więcej niż pierwsze 64 KB tekstu. Część wyszukiwarek nie indeksują stron posiadających mniej niż 100 słów.

Słowa kluczowe powinny być uwydatnione, znajdować się blisko siebie, na początku zdania, wysoko w kodzie HTML i stanowić 3 – 7% ogólnej liczby słów na stronie (każde).

Zalecane jest by wszystkie wystąpiły po raz pierwszy w pierwszych 2-3 zdaniach.

Poszczególne słowa powinny leżeć blisko siebie, najlepiej jeśli będą tworzyć frazy, powinny znaleźć się w tej samej formie gramatycznej w jakiej zostały użyte w metaznaczniku keywords.

Przykład:

Tak sobie:

Smith Brothers Inc has been selling FOOD for your PUPPIES for over 50 years

Lepiej:

Smith Brothers Inc has been selling PUPPY FOOD for over 50 years.

Najlepiej:

PUPPY FOOD is our primary business.

Opisywanie podstron

Należy również zadbać o to, aby podstrony były również odpowiednio zoptymalizowane pod wyszukiwarki i skonstruowane zgodnie z założeniami przyjętymi na stronie głównej. Trzeba jednak pamiętać, że niektóre znaczniki META i tytuły będą inne i muszą odpowiadać treści podstrony. Podstrony będą również zaindeksowane w wyszukiwarkach.

Kod html – skrypty, arkusze stylów i atrybuty <BODY>

Wszystkie skrypty (PHP, JavaScript i inne), kaskadowe arkusze stylów CSS powinny się znaleźć w plikach zewnętrznych. Ułatwi to działanie robotów indeksujących.

Elementy <BODY> takie jak np. „margin” czy „padding” także powinny się znaleźć w arkuszu CSS. Podobna sytuacja jest w przypadku formatowania np. tabel. Generalnie jak największa część formatowania powinna się znaleźć w arkuszach CSS.

Nagłówki

Nagłówki (H1 oraz H2) muszą być koniecznie zastosowane – są zwykle indeksowane przez roboty i mają duże znaczenie. Należy oczywiście zastosować odpowiednie style CSS, aby nadać im odpowiedni format. Nagłówek H1 jest najważniejszy, powinien znaleźć się możliwie jak najwyżej w kodzie strony.

Tytuły dokumentów, nazwy kategorii, nazwy produktów (zwłaszcza jeśli zawierają słowa kluczowe) powinny być wykonane za pomocą tagów <H1>,...,<H6>.

Opisywanie linków

Jako dodatkowe działanie można zastosować opisywanie linków poprzez atrybut TITLE=”opis odnosnika”:

<A HREF="sterowniki.asp" CLASS="header" TITLE="Sterowniki PLC, sterowniki CNC – szeroki wybór sterowników">Sterowniki PLC i CNC</A>

Linki do podstron powinny być w miarę możliwości nazywane na podstawie słów kluczowych.

Komentarze

Nie są zapamiętywane przez żadną wyszukiwarkę (nie powinny jednak zawierać zbyt dużo słów kluczowych – może to zostać potraktowane jako spam).

Opisywanie zdjęć

Każde zdjęcie powinno być opisane atrybutem „ALT” – wiele robotów indeksujących korzysta z zawartych tam informacji. Zdjęcia powinny być opisywane zgodnie z tematyka strony – powinny zawierać słowa kluczowe, ale z umiarem. Opis nie musi w 100% opisywać zdjęcia, ma łączyć się z zawartością strony i słowami kluczowymi.

W ALT’ach należy (jeśli nie są to rysunki funkcjonalne np. „wstecz) powielać fragmenty opisu strony. Dotyczy to zwłaszcza banner’ów oraz logo.

Url, doctype, tytuł i metaznaczniki

Uwaga wstępna

Część robotów indeksujących przy ustalaniu rankingu bierze pod uwagę deklarację dokumentu. Premiowany jest standard HTML 4.01 oraz w większym stopniu XHTML w dowolnej wersji. Przykładowo dla HTML 4.01 deklaracja dokumentu będzie wyglądała następująco:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

- umieszczana jest ona na samym szczycie kodu HTML.

Tytuł strony

Powinien znaleźć się bezpośrednio po znaczniku <HEAD> - <TITLE> Tytuł strony </TITLE>. Powinien zawierać nazwę strony oraz kilka słów kluczowych zwięźle podsumowujących tematykę strony (działalność firmy). Słowa kluczowe nie powinny się powtarzać, nie jest także zalecane używanie nazwy firmy (jeśli klient ją zna to znaczy, że o nas już wie i do nas trafi). Wielkość liter nie jest istotna. Onet zapamiętuje tylko 95 znaków z tego znacznika, Google około 60 – 75. Konkurencja robi podobnie.

Tytuł jest zapamiętywany przez wszystkie roboty indeksujące – jest to jedno z głównych kryteriów w rankingu stron. Tytuł pojawi się jako link do naszego serwisu w wynikach wyszukiwania. Dlatego powinien zachęcać do kliknięcia i w żadnym wypadku nie powinien być listą słów kluczowych.

Podane poniżej meta tagi nie są wszystkimi jakie można zastosować, ale są to najważniejsze i te, które powinny się znaleźć w <HEAD>. Powinny też wystąpić w podanej kolejności. Podzielone są na 2 części zgodnie z atrybutem NAME i HTTP-EQUIV

Wybrane atrybuty typu „NAME”

Opis strony (Description)

Krótkie podsumowanie działalności firmy. Zaleca się użycie maksymalnie 16 słów i unikanie powtórzeń. Należy używać słów kluczowych, ale nie zwrotów lub ciągów słów, które występują w innych znacznikach. Opis umieszczany jest zaraz po tytule.

<META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="Opis stony">

Element META DESCRIPTION często pojawia się zaraz po tytule w opisie strony w wynikach wyszukiwania. Ma też zadanie marketingowe – ma zachęcać do odwiedzenia serwisu.

Najważniejsze wyrazy powinny znajdować się na początku opisu. Warto powtórzyć wyrazy z tagu TITLE w opisie strony. Wyszukiwarki zazwyczaj indeksują pierwszych 200 znaków opisu, opis powinien zatem składać się z 150-200 znaków. 250 uznawane jest za maksimum. W opisie dane słowo nie powinno być powtórzone więcej niż 3-4 razy.

Słowa kluczowe

Są bardzo złożonym zagadnieniem i zostaną omówione są w następnym podrozdziale.

<META NAME="KEYWORDS" CONTENT="słowa kluczowe, frazy">

Informacje dla robotów (Robots)

Tag instruuje roboty wyszukiwarek jak mają indeksować serwis. Tag jest bezużyteczny – roboty nie zwracają na niego najmniejszej uwagi – nie ma sensu go umieszczać. Należy użyć pliku robots.txt (opisanego w dalszej części tego rozdziału). Co może być indeksowane określały parametry:

<META NAME=ROBOTS CONTENT="noindex,follow">

Autor strony

Informacja o autorze strony.

<META NAME="author" CONTENT="Autor strony">

Odpowiedź (Reply-to)

Informacja o adresie e-mail autora strony

<META NAME= "reply-to" CONTENT= "info@searchengines.pl">

Język strony

<META NAME="Language" CONTENT="pl">

Wybrane atrybuty typu „HTTP-EQUIV”

Kodowanie znaków

Ustawienie kodowania czcionek (standard polski):

<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-2">

Lub:

<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">

Przekierowanie (Refresh)

Załadowanie strony „www.nastepna.pl” 60 sekund po załadowaniu bieżącej. Przekierowanie krótsze niż 30 sekund może zostać potraktowane jako spam! Należy ograniczyć używanie tego metaznacznika do minimum.

<META HTTP-EQUIV=Refresh CONTENT="60; URL=http://www.nastepna.pl/">komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.