www.eprace.edu.pl » pozycjonowanie-stron-www

Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych - projektowanie i promocja serwisów WWW

Autor:

Michał Oporek

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

magisterska

Promotor:

prof. dr hab. Paweł Lula

Recenzent:Uczelnia:

Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Kierunek:

Zarządzanie

Data powstania:

2006-01-01

Data zamieszczenia na portalu:

2009-11-15 20:09:33

Opis pracy:

Praca przedstawia metody tworzenia witryn przyjaznych wyszukiwarkom oraz optymalizacji już istniejących. Główny nacisk położono na przedstawienie technik pozycjonowania. Praca dotyczy zarówno serwisów statycznych jak i dynamicznych. Przedstawia uniwersalne techniki pozycjonowania dla wszystkich wyszukiwarek oraz techniki przydatne w pozycjonowaniu w wyszukiwarce Google, gdyż w pewnym sensie pod kątem tej wyszukiwarki realizowane są projekty pozycjonowania w praktyce.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.