www.eprace.edu.pl » pozycjonowanie-stron-www » Zakończenie » Rozwój wyszukiwarek, rynku pozycjonowania

Rozwój wyszukiwarek, rynku pozycjonowania

Stworzenie wyszukiwarki spełniającej wymagania rozbudzone przez obecny stan rozwoju systemów wyszukiwawczych jest nie lada wyzwaniem.

Najtrudniejsze jest zbudowanie mechanizmu, który zrozumiałby i zaspokoił w pełni potrzeby informacyjne użytkownika. Obecnie zagadnienie to sprowadza się do to odpowiedzi na pytanie: które dokumenty są najbardziej podobne do zapytania użytkownika? Już dziś istnieją modele określające to prawdopodobieństwo: logicznie, wektorowo, probabilistycznie, czy lingwistycznie. Jednak nie są one i z pewnością nieprędko będą w stanie „zrozumieć” tekst.

Do tej pory powstały setki wyszukiwarek, przetwarzają one głównie tekst, lecz coraz wyraźniej widać potrzebę wyszukiwania dokumentów innego typu – np. grafiki, muzyki, czy filmów. Obecnie są one wyszukiwane poprzez tekst, który je opisuje. Nie możliwe jest np. wczytanie zdjęcia znanego pisarza i uzyskanie informacji na jego temat.

Przyszły rozwój wyszukiwarek będzie niewątpliwie związany z rozwojem technicznym Internetu (podłączaniem nowych klas urządzeń jak np. telefonia komórkowa czy sprzęt audio/video; komunikacją głosową), rozwojem usług oferowanych przez Internet, a także z integracją gromadzonej wiedzy oraz samouczenia się wyszukiwarek ze standardowymi mechanizmami wyszukiwania.

Obecnie czas reakcji na zapytanie użytkownika wynosi zwykle poniżej jednej sekundy. Jednak trudno oczekiwać, iż będzie tak nadal, ponieważ wyszukiwarki będą musiały sprostać coraz bardziej złożonym wymaganiom. Nie trudno sobie wyobrazić, iż użytkownik będzie w stanie poczekać kilka godzin zanim wyszukiwarka znajdzie dla niego odpowiednią ofertę pracy. Mogą zatem powstać zupełnie nowe typy wyszukiwarek z całkowicie inną strukturą niż obecna.

Również sam proces wyszukiwania może ulec zmianie z jednokrokowego (zapytanie-odpowiedź) na wielokrokowe (np. Zapytanie-odpowiedź-automatyczne sformułowanie dodatkowych podcelów wyszukiwania-ponowne wyszukiwania-integracja odpowiedzi-odpowiedź).

Powstaje coraz więcej wyszukiwarek specjalistycznych, zawierających informacje z konkretnej dziedziny, uwzględniając jej specyfikę.

Wyszukiwarki będą próbowały również „zrozumieć” użytkownika. Swego rodzaju behawioralna analiza zachowań użytkownika będzie polegała np. na próbie ustalenia dlaczego klika na dany link w wynikach czy na podpowiedziach w przypadku braku rezultatów.

Łączy to się również z zagadnieniem wyszukiwania spersonalizowanego. Jest to próba zrozumienia preferencji pojedynczego użytkownika na podstawie np. historii wyszukiwania, monitoringu kliknięć w konkretne wyniki czy analizy czasu przebywania na poszczególnych stronach. Na podstawie powyższych działań wyszukiwarka będzie mogła wyświetlić takie wyniki dla danego użytkownika, którymi prawdopodobnie będzie on zainteresowany.

Istniejącą od niedawna usługą, która jest dopiero we wczesnej fazie rozwoju jest wyszukiwanie lokalne. Polega ono na serwowaniu wyników bliskich geograficznie na podstawie IP komputera. Przykładowo wpisując w do wyszukiwarki hasło „pizzeria” można pokusić się o założenie, że użytkownik szuka pizzerii w swojej okolicy a nie w przeciwległej części kraju. Wyniki mogą być również zawężane np. na podstawie podanego kodu pocztowego. W skład wyszukiwania lokalnego wchodzi również analiza danych teleadresowych umieszczonych na danej stronie. Z pewnością omówiona właśnie usługa będzie się dynamicznie rozwijać w przyszłości. Jej pierwsze wdrożenia to Google Local oraz Yahoo! Local.

Usługi wyszukiwawcze mogą rozwinąć się w wielu kierunkach. Przykładowo może powstać lokalna wyszukiwarka w telefonie komórkowym połączona z wyszukiwarka produktów i czytnikiem kodów kreskowych umieszczonym w telefonie. Widząc w sklepie produkt i wczytując jego kod można by zobaczyć na wyświetlaczu mapę sklepów w okolicy również oferujących ten sam produkt, wraz z ceną. W tym momencie klient mógłby wybrać tańszą ofertę innego sklepu, który np. prowadzi akcję promocyjną dla danego produktu.

Wydaje się to niemożliwe, ale jeszcze nie tak dawno wiele usług, dostępnych obecnie, wydawało się jakże odległe…komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.