www.eprace.edu.pl » pozycjonowanie-stron-www » Pozycjonowanie w systemach tworzonych dynamicznie » Projekt xtech.pl

Projekt xtech.pl

Projekt pozycjonowania serwisów internetowych firmy xtech.pl dotyczy pozycjonowania systemów dynamicznych.

Cel:

Celem projektu jest zwiększenie widoczności w wyszukiwarkach stron dotyczących katalogów branżowych, firm, produktów, realizacji, wydarzeń (i innych) znajdujących się na witrynach trzech serwisów branżowych: www.automatyka.pl, www.wodkaneko.pl oraz www.energetyka.xtech.pl. Pierwszy aspekt celu sprecyzowany został jako znalezienie się (dla jak największej liczy stron) na pierwszej lub drugiej stronie wyników dla słów kluczowych związanych z katalogami branżowymi oraz na pierwszej stronie dla specyficznych produktów, realizacji itp. Drugi natomiast dotyczy zwiększenia oglądalności serwisów branżowych.

Projekt rozpoczął się w październiku 2004 roku, a pierwsza faza realizacji projektu zakończyła się w styczniu 2005. Kolejna faza, z uwagi na ograniczone zasoby, przewidywany jest na koniec roku 2006.

Założenia:

Katalog xtech zawiera oczywiście o wiele więcej stron, gdyż należy wziąć pod uwagę „strony pośredniczące”, czyli grupujące np. po 20 realizacji, 50 produktów itd., zgodnie z informacją, iż strona powinna zawierać nie więcej niż 50-100 linków (przykładowo nie można umieścić na jednej stronie 11999 linków do stron o produktach).

W realizację projektu zaangażowany został dział IT (2 osoby) wraz ze wsparciem działu marketingu oraz pozostałych pracowników firmy podczas otwartych spotkań projektowych. Nie przewidziano udziału firm zewnętrznych.

Realizacja i wdrożenie

Wyniki projektu

Mimo, iż projekt nie został jeszcze zakończony, dane od stycznia do sierpnia 2006 pozwalają na wstępną analizę wyników projektu.

Analiza wyników wyszukiwania w Google

Do końca sierpnia Google zaindeksował ponad 30000 stron, co świadczy o niemal całkowitej indeksacji (Cały katalog xtech zawiera niewiele więcej stron).

Nie na wszystkie najpopularniejsze słowa znajdujące się na stronach odzwierciedlających katalogi branżowe (np. „czujniki”, „rury”, itp.) udało się znaleźć na pierwszych dwóch stronach wyników. Natomiast dla mniej popularnych (np. „kalibratory”) oraz dla wielu fraz (np. „dedykowane układy sterowania”) cel został osiągnięty.

Jeśli chodzi o specyficzne produkty, firmy, realizacje itd., to po wpisaniu ich nazw w wyszukiwarce Google link prowadzący do katalogu xtech znajduje się zwykle na pierwszym miejscu.

Wniosek płynący z tej części analizy to konieczność „lepszego” przygotowania tekstów umieszczanych na stronach opisujących katalogi branżowe. Przewidziane jest to w kolejnej fazie projektu.

Analiza oglądalności (na podstawie danych z WebTrends)

Pozwoli ona odpowiedzieć na pytania jaka jest popularność katalogu xtech oraz jaki wpływ ma katalog na oglądalność stron serwisów branżowych.

Na początek warto zaznaczyć różnice pomiędzy odwiedzającym, wizytą, a odsłoną. Liczba odwiedzających to liczba osób, która odwiedziła katalog. Jeden odwiedzający może wygenerować kilka wizyt. Podczas wizyty użytkownik odwiedza strony, liczba wizyt jest liczbą unikalnych odwiedzonych stron. Natomiast liczba odsłon jest to liczba odwiedzonych stron, przy czym pojedyncza strona może zostać „odsłonięta” (wyświetlona) więcej niż jeden raz.

Rysunek 15. Odsłony na stronach katalogu xtech

Źródło własne

Rysunek 16. Wizyty na stronach katalogu xtech

Źródło własne

Jak widać na powyższym wykresie już w pierwszym miesiącu istnienia systemu odwiedzony on został ponad 20000 razy. W lutym liczba ta wzrosła ponad dwukrotnie, a kolejnym miesiącu również się zwiększyła. Tak wysoka oglądalność spowodowana była jednak w dużej mierze poprzez najważniejsze w branży targi „Automaticon”, które co roku generują wzmożony ruch na stronach największego serwisu firmy xtech.pl – www.automatyka.pl. W kolejnych miesiącach oglądalność spadała od około 29000 do około 22000. Spowodowane to było tym, iż wiele osób poznało serwisy branżowe i zaczęło szukać informacji bezpośrednio na nich, a poprzez Google szukało innych stron. Świadczy o tym m.in. fakt, iż codziennie do firmy dzwoni kilka osób, które znalazły się w katalogu xtech, ale chciałby skorzystać z korzystać z serwisów branżowych jednak z różnych powodów nie klikają na linki przekierowujące do tych serwisów.

Ważną informacją jest tutaj wzmianka o sezonowości branż inżynierskich – miesiące wakacyjne cechują się zdecydowanym obniżeniem aktywności zarówno wśród firm jak i ich klientów.

W przypadku odsłon można wyciągnąć podobne wnioski.

Rysunek 17. Liczba wejść na strony serwisów branżowych prowadząca z katalogu xtech

Źródło własne

Ważnym aspektem projektu pozycjonowania było zdobycie dla serwisów branżowych nowych użytkowników, którzy trafią na nie poprzez katalog xtech. Wysoka liczba wejść (przekierowań) w marcu wiąże się ze wspomnianymi wcześniej teragami Automaticon. W kolejnych miesiącach liczba przekierowań nieznacznie malała wynosząc dla:

Warto zaznaczyć tutaj, iż serwisy zostały wymienione w kolejności względem czasu funkcjonowania i aktualnej obszerności zgromadzonych danych.

Rysunek 18. „Wejścia” z Google, Onet oraz bezpośrednie na strony katalogu xtech

Źródło własne

Jak widać na powyższym wykresie najwięcej wejść do katalogu xtech prowadziło z wyszukiwarki Google. Ich liczba malała do około 10000 miesięcznie w związku z malejącą liczbą odwiedzin katalogu (Rys. 11, rys. 12). Wejścia z wyszukiwarki Onet miały podobną tendencję, lecz w dużo mniejszej skali, z uwagi na zdecydowanie mniejszą popularność wyszukiwarki. Na uwagę zasługuje wysoka liczba bezpośrednich wejść na strony katalogu, co nie jest pożądanym zjawiskiem (celem jest zwiększenie odwiedzalności serwisów branżowych).

Podsumowując: w okresie styczeń – sierpień 2006 strony katalogu xtech odwiedziło ponad 250000 internautów, którzy wygenerowali ponad 750000 odsłon. Natomiast na strony serwisów branżowych trafiło poprzez katalog xtech blisko 15000 użytkowników. Liczba ta nie uwzględnia internautów, którzy poprzez katalog Utech poznali serwisy branżowe, stając się ich użytkownikami.

Wynik ten został uznany jako bardzo dobry, ale kolejna faza projektu powinna zapewnić jeszcze większy „ruch” na stronach zarówno katalogu jak i serwisów branżowych.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.