www.eprace.edu.pl » pozycjonowanie-stron-www » Pozycjonowanie w systemach tworzonych dynamicznie » Systemy statyczne i dynamiczne

Systemy statyczne i dynamiczne

Istnieją dwa podstawowe metodologie tworzenia stron Internetowych. Statyczne strony WWW wykorzystują język HTML, nie komunikują się z bazą danych. Natomiast dynamiczne strony WWW cechują się tym, iż mogą pokazywać aktualne informacje bez konieczności dokonywania zmian w tych dokumentach. Mogą więc służyć do prezentowania informacji, które często się zmieniają.

Zasadnicza różnica między statycznymi i dynamicznymi stronami WWW polega na technice ich wytwarzania. Każda strona statyczna, będąc częścią składową większego serwisu internetowego, musi być wcześniej przygotowana przez internetowego twórcę. Ostateczny kształt, struktura i schemat organizacyjny takiego serwisu musi być znany już na etapie projektowania i przygotowywania. Strony dynamiczne, w przeciwieństwie do stron statycznych, generowane są na bieżąco przez serwer HTTP na podstawie zmiennych i parametrów przekazanych przez przeglądarkę internetową. W procesie generowania strony WWW udział bierze współpracujący z serwerem rezydentny moduł lub program zewnętrzny, który interpretuje polecenia zawarte w skrypcie. Wygenerowany w ten sposób dokument w całości opiera się na kodzie (znacznikach) HTML.

Dynamiczne strony WWW spotykamy codziennie, korzystając z Internetu. Portale, sklepy internetowe, systemy zarządzania treścią (CMS), gry sieciowe – wszystkie te witryny korzystają z baz danych i skryptów wykonywanych po stronie serwera.. Jest wiele technologii umożliwiających realizację tego typu witryn, np. Połączenie PHP i MySQL czy ASP i MSSQL.

Pojęcie stron generowanych dynamicznie często mylone jest z dynamicznym HTML’em, który ma niewiele wspólnego z technologią dynamicznego generowania stron DHTML, jest jedynie zbiorem rozszerzeń języka HTML, który umożliwia tworzenie interaktywnych i multimedialnych stron WWW w całości przetwarzanych po stronie przeglądarki internetowej.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.